O nás

O nás

Tlačivá

Tlačivá

Naše triedy

Naše triedy

OZ

Občianske združenie

Jedálny lístok

Jedálniček

Galéria

Galéria

Oznamy

Oznamy

Poplatky

Poplatky

Kontakt

Kontakt

Novinky a oznamy

MOTTO: „Túžba objavovať a spoznávať svet, nás SPOLU ženie vpred.“

Materská škola je miestom s podnetným a pripraveným prostredím, ktorá je otvorená pre všetky deti, ktoré sa majú chuť vzdelávať tvorivo a hravo, skúmať prírodu v okolí a ich rodičia majú záujem o alternatívne prvky vzdelávania detí v heterogénnom kolektíve.

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je dvojtriedna a otvorená v čase od 6. 30 hod. do 16. 30 hod. Počet tried sa mení vzhľadom na počet prijatých detí v príslušnom školskom roku.